Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • ZŠ a MŠ- stavebné úpravy a prístavba – 101 parkovisko pri ZŠ a MŠ, 102 Parkovisko pri COOP Jednote

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou.

  Čítať viac >
 • Novoť – chodník pri št. ceste III/2270

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou.

  Čítať viac >
 • Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v obci Novoť

  28.04.2021

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

  Čítať viac >
 • VZN 2_2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení_NÁVRH

  28.04.2021

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí stavebného konania - Serdel

  19.04.2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

  Čítať viac >
 • Územný plán regiónu Žilinského kraja

  12.04.2021

  verejná vyhláška

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov