Kalendár zberu odpadov

Správy

11

 • TERMÍNY ZBERU ODPADOV

  03.03.2021

  Zber elektroodpadu: (11.5.2021)

  Čítať viac >
 • Vysporiadavanie miestnych komunikácií v obci Novoť

  02.03.2021

  Žiadame občanov, ktorých sa týka majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií v našej obci, aby doručili návratky s vyjadrením súhlasu/nesúhlasu na Obecný úrad. Nedoručenie podpísanej návratky k majetkovoprávnemu vysporiadaniu miestnych komunikácií bude považované ako NESÚHLAS VLASTNÍKA POZEMKU, to znamená, že uvedený pozemok bude predmetom VYVLASTŇOVACIEHO PROCESU.

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov