19.05.2015 Doplnenie projektovej dokumentácie.zip

03.05.2015 Projektová dokumentácia.zip

03.05.2015 Výzva.pdf

02.10.2014 Výkaz výmer - titulný list.pdf

02.10.2014 Výkaz výmer - čast ASR.pdf

02.10.2014 Výkaz výmer - časť MaR.pdf

02.10.2014 Výkaz výmer - čas

02.10.2014 Výkaz výmer - otopná soustava.pdf

02.10.2014 Výkaz výmer - celkový výmer.pdf

29.09.2014 Zápis z prieskumu trhu na stavbu - spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie skutkového stavu.pdf

29.09.2014 Zápis z prieskumu trhu - vyhotovenie, dodanie a montáž veľkoplošnej tabule a trvalej pamätnej dosky v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu.pdf

29.09.2014 Zápis z prieskumu trhu na zákazku - výkon stavebného dozoru.pdf

25.09.2014 Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia.pdf

25.09.2014 Výzva na predkladanie ponúk - informačná tabuľa.pdf

25.09.2014 Výzva na predkladanie ponúk - výkon stavebného dozoru k zákazke.pdf