Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu

  11.08.2021

  Read more >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Námestovo

  15.07.2021

  Read more >
 • DODATOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  01.07.2021

  Read more >
 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

  22.06.2021

  Read more >
 • Pokračovanie kolaudačného konania - OVS

  21.06.2021

  Read more >
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

  17.06.2021

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov

Useful links