Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Rozhodnutie vo veci zmeny druhu pozemku

  14.06.2022

  Read more >
 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania Barútová 2

  14.06.2022

  Read more >
 • Rozhodnutie vo veci zmeny druhu pozemku

  14.06.2022

  Read more >
 • Dodatok č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU ČÍSLO: 1/2017

  08.06.2022

  Read more >
 • NÁVRH DODATKU Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Novoť

  08.06.2022

  Read more >
 • Záverečný účet rok 2021

  07.06.2022

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov

Useful links