Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Záverečný účet Obce Novoť za rok 2020

  10.06.2021

  Read more >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Novoť na II. polrok 2021

  08.06.2021

  Read more >
 • Návrh dodatku K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  08.06.2021

  Read more >
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

  08.06.2021

  Read more >
 • Stavebné povolenie - Rodinný dom

  28.05.2021

  Read more >
 • Dodatočné povolenie stavby z podnetu obce „Rodinný dom a garáž“

  05.05.2021

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov

Useful links