Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Pozvánka na rokovanie OZ

  23.09.2022

  Read more >
 • Rozhodnutie vo veci ustanovenia znalca pozemkových úprav v k.ú. Novoť

  13.09.2022

  Read more >
 • Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

  12.09.2022

  Read more >
 • Zverejnenie predaja majetku obce

  12.09.2022

  Read more >
 • Zámer previesť majetok obce ako prípad osobitného zreteľa

  05.09.2022

  Read more >
 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania Barútová 2

  18.08.2022

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov

Useful links