Kalendár zberu odpadov

Jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania,

vedenie obce na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Novoť spustilo proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci, a to v 4 lokalitách: Antušákovka, Zimnicová, Podkopec a Podešťanská. Nakoľko je v súčasnej dobe veľký záujem občanov o výstavbu nových rodinných domov, obec nemá iný spôsob, ako zabezpečiť zmysluplný rozvoj dotknutých pozemkov. Všetci vlastníci dotknutých pozemkov boli oslovení korešpondenčnou formou a ich súhlas je podmienkou, aby sa proces JPÚ začal.

Na základe záujmu občanov budeme o ďalšom postupe a práci informovať.

Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke obce Novoť, prípadne môžete kontaktovať zhotoviteľa projektu p. Jozefa Brandysa.

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 

Lokality pre proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)

 

JPU Antušakovka 1

JPU Podeštantská 1

JPU Podkopec 1

JPU Zimnicová 1

 

video zo stretnutia 10.10.2021

 

Kalendár zberu odpadov

Useful links