V súlade s Opatrením Žilinského samosprávneho kraja s prihliadnutím na zlepšenie epidemiologickej situácie bude  od 19.04.2021 (pondelok) prímestská autobusová doprava prevádzkovaná  v režime ako počas pracovných dní a dní školského vyučovania.

Zároveň budú pozastavené spoje, ktoré nie sú potrebné pre zabezpečenie dopravy pre žiakov I. stupeň a ôsmy a deviaty ročník a zamestnancov do škôl a školských zariadení. Bližšie informácie www.arriva.sk.