VZN 2_2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení_NÁVRH

Podklady k VZN_prepočítavací sumár