V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek, v rámci celoštátnych zmien, ktoré vstúpia do platnosti od 12.12.2021 Vás žiadame o zaslanie pripomienok návrhov a zmien k súčasným cestovným poriadkom do 23.9.20021. Pripomienky k cestovným poriadkom budú prerokované na stretnutí, ktoré je predbežne plánované v prvej polovici októbra.

Pripomienky zašlite na mailovú adresu: adprac@novot.sk.