Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Vzory kandidátnych listín