Prosíme občanov aby na cestu do Jarku využili obchádzkovú trasu Jarok-Grúň.
Cesta bude uzatvorená z dôvodu asfaltovania cesty.

Ďakujeme..