Víťazné družstvo v zložení Štefan Bystričan ml., Štefan Garaj, Miroslav Jakubjak, Jozef Kovalčík, Miroslav Kovalčík, Miroslav Račák , Vladimír Veselovský, Stanislav Zavoďan pod velením Jozefa Kondelu postúpilo na okresnú súťaž, ktorá bola 19. júna v Zuberci a obsadilo pekné 3. miesto. Súťaž pozostáva z troch okruhov : požiarny útok, požiarna štafeta a taktická príprava. Úspech v súťaži si vážia členovia DHZ, lebo pri príprave nemali optimálne technické podmienky, ale milo prekvapili všetkých Novoťanov.