Upozorňujeme občanov, aby zveľadené miesto v okolí cintorína nepoužívali ako smetisko!!! V areáli cintorína je za týmto účelom umiestnená smetná nádoba.