Tridsaťmiliónová investícia - ženám

Zákamenné - Taliansky investor I.M.P. Electronics postaví v obci výrobnú halu, v ktorej by malo nájsť zamestnanie 100 ľudí, prevažne ženy. V novej fabrike, zameranej na výrobu elektrických komponentov pre automobilový priemysel môžu nájsť zamestnanie aj ženy z Novote.


Tridsaťmiliónová investícia - ženám

„Talianska firma I.M.P. Electronics hľadala u nás výrobné priestory na prenájom už v roku 2003. Ale vtedy sme riešenie nenašli, lebo priestory, aké Taliani potrebovali, sme nemali,“ dozvedáme sa od starostu Zámanenného Milana Vrábla. V novembri minulého roka však taliansky investor predstaviteľov obce oslovil znova. Tentoraz už s ponukou, že je ochotný investovať v Zákamennom do výstavby výrobnej haly. Investor potreboval na stavbu pozemok s výmerou 12 000 m2, ale ten obec nemala. Ponúknutú šancu starosta a obecné zastupiteľstvo nechceli zahodiť a tak sa rozhodli pozemok získať výkupom od drobných vlastníkov. V zmluve o budúcej zmluve sa obec zaviazala, že do konca februára 2005 pozemok vlastnícky vysporiada a do konca apríla vydá stavebné povolenie.

„Vytipovali sme vhodnú parcelu a od novembra sa pre nás začala mravčia práca. Museli sme nájsť vlastníkov, vysvetliť im o čo ide, presvedčiť ich, pozemky vykúpiť a v katastri ich zapísať do vlastníctva obce. Cez zimu som sa venoval prakticky len tomu,“ povedal nám starosta M. Vrábel. Po získaní pozemku obec ešte čakalo zložité stavebné konanie. Úsilie jej predstaviteľov však nevyšlo nazmar a stavebné povolenie je už vydané.

Investor sa v zmluve o budúcej zmluve zaviazal, že do troch mesiacov od vydania stavebného povolenia začne stavať. Stavebný pozemok v priemyselnej zóne firma I.M.P. Electronics od obce odkúpi, čím sa do obecného rozpočtu vrátia peniaze vložené do vysporiadania pozemkov. V Zákamennom je nezamestnanosť okolo 10 %. V novej fabrike, zameranej na výrobu elektrických komponentov pre automobilový priemysel, majú pracovať hlavne ženy. „Vychádzali sme z toho, že chlapi sú tu zvyknutí chodiť za robotou aj ďaleko, ale chceli sme, aby ženy mali prácu tu. A budú to ženy nielen zo Zákamenného, ale i z okolitých dedín,“ vysvetľuje starosta. Podľa projektu talianska firma investuje do výstavby fabriky okolo 30 mil. korún.

Článok prevzatý z regionálnych novín Naša Orava.

Administrátor , informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál