Upozorňujeme občanov na tlačovú chybu v obecnom kalendári ! V mesiacoch september až december 2022, nie je správne uvedený vývoz zmesového komunálneho odpadu. Zber odpadov naďalej pokračuje podľa dvojtýždňového harmonogramu. Kalendár zberu odpadov je zverejnený na stránke obce, ako aj  v sekcii ,,Nakladanie s odpadmi".