Srdečne pozývame všetkých dôchodcov, ktorí majú záujem o vytvorenie Klubu seniorov v našej obci. Stretnutie sa uskutoční dňa 15.11.2022 (v utorok) o 15:00 v zasadačke OcÚ. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát