Dňa 21.9.2021 sa v sále KD konalo Stretnutie seniorov našej obce.

Po ročnej prestávke obec Novoť dňa 21.9.2021 už tradične zorganizovala stretnutie seniorov našej obce. Rozposlaných bolo 223 pozvánok seniorom starším ako 70 rokov. Stretnutie zahájil pán starosta Mgr. Radoslav Kozák, PhD. svojím príhovorom a predniesol prípitok. Zamestnanci OcÚ pripravili našim najstarším pestré pohostenie. Nechýbala ani hra na heligónke, na ktorej spríjemnil atmosféru Ferko Joňák.

Podujatie ukončil pán farár slúžením svätej omše v kostole Narodenia Panny Márie v Novoti.