Pavol Sochuľák sa narodil 26.2.1968 v Novoti. Stredoškolské štúdium absolvoval na SOU OFZ – Istebné a tu ukončil aj nadstavbové štúdium. Dva roky bol na základnej vojenskej prezenčnej službe v Čechách a po návrate rok pracoval vo svojom vyučenom odbore ako zvárač na stavbách v rôznych častiach Slovenska. Roku 1991 vstúpil do Spoločnosti Božieho slova - SVD a absolvoval noviciát vo Vidinej pri Lučenci. Po roku ho rehoľa poslala na štúdium filozofie na Teologický inštitút sv. Alojza v Bratislave. V rokoch 1992 – 1999 študoval teológiu v Nemecku v St. Augustine a bol vysvätený za kňaza. Jeho prvým misijným miestom sa stala Kolumbia, kam odišiel na jeseň 1999 . Po ročnej jazykovej príprave pôsobil v hlavnej misijnej stanici Vigia del Fuerte až do únosu povstaleckou skupinou ELN dňa 24. 9. 2001. Po prepustení strávil takmer rok na Slovensku a v Nemecku a v jeseni 2002 odcestoval späť do Južnej Ameriky. Začínal v Paname a neskôr sa vrátil na svoju prvú misijnú stanicu. Teraz trávi trojmesačnú dovolenku na Slovensku a auguste pôjde späť na svoju misiu.