Redaktori a členovia redakčných rád štyroch obecných novín na Orave sa utorok 29. marca stretli na seminári a tvorivej dielni. Tak ako po minulé roky, aj teraz stretnutie zorganizovalo Oravské osvetové stredisko, ktoré sa takýmto spôsobom stará o vzdelávanie tvorcov obecných a mestských novín. Prítomní boli zástupcovia Rabčianskeho chýrnika, Zákamenčana, Hlasu Novote a zázrivských novín K sebe.

Prvé tri menované tituly vydávajú obecné úrady, vydavateľom štvrtých je farský úrad. Lektorom praktickej časti seminára bol Vladimír Briš, šéfredaktor Rabčianskeho chýrnika, ktorý nedávno získal ocenenie v celoslovenskej súťaži obecných novín. Redaktori obecných novín sú takmer výlučne nadšenci, ktorí túto prácu vykonávajú popri svojom zamestnaní. Hoci noviny plnia v sídlach dôležitú informačnú a osvetovú funkciu, vydáva ich len menšia časť oravských obcí. Okrem finančných dôvodov je tomu na príčine i nedostatok ľudí, ochotných a schopných tvoriť noviny aj bez nároku na odmenu.