Vážení občania,

Chcem Vám všetkým zo srdca zaželať požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky a zároveň poďakovať za Váš prístup pri boji s pandémiou. Minulý rok sme dúfali, že tohtoročná veľká noc bude „iná“ – tradičná, taká ako ju poznáme. Nestalo sa. Bohužiaľ, kvôli situácii sme aj po roku v núdzovom režime a musíme sa obmedzovať v našich každodenných aktivitách i sociálnom kontakte. Neprislúcha mi, aby som hodnotil opatrenia vlády, no dovoľte mi, aby som Vás v mene obce poprosil, aby sme ešte chvíľu vydržali a snažili sa dodržiavať nariadenia, ktoré schválila. Odborníci hovoria, že Veľká noc bude tento rok kľúčová a mohla by byť pre nás priepustkou k postupnému uvoľňovaniu a návratu k normálu. Osobne verím, že sa situácia bude postupne zlepšovať, čo jasne naznačujú aj posledné štatistiky vývoja pandémie. Všetci sme už určite unavení z dodržiavania obmedzení, ktoré už trvajú viac než rok – vydržme však ešte a pomôžme udržať pozitívny trend vývoja pandémie. Ak sa postavíme tejto výzve čelom a nepoľavíme, o to skôr sa náš život vráti do starých koľají. Záleží na nás všetkých a je to problém celej našej spoločnosti, nikto z nás v tom nie je sám.

Jar je nositeľkou nového života a nádeje, z hľadiska viery je symbolom znovuzrodenia, preto verím, že aj my sa nachádzame symbolicky na ceste k hojnejšiemu životu, bez strachu a obmedzení. Tak nech aj svetlo zmŕtvychvstania nám dáva novú nádej.

Ešte raz všetkým prajem, nech láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nás posilní a naplní pokojom a dôverou.

S pozdravom, starosta