na stavbu „Rodinný dom“

  1. Verejná vyhláška
  2. situácia

zriadenie vodnej stavby „Vŕtaná studňa - zdroj vody individuálneho zásobovania“

  1. Verejná vyhláška
  2. situácia