Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky vám oznamuje, že 27.08.2022 ( v sobotu) bude vykonávať MVDR. Vladislav Ďurdina na území obce Novoť štátom nariadenú preventívnu hromadnú vakcináciu psov a ostaných spoločenských zvierat proti besnote. Vakcinovať sa bude od 9.00 hodiny podľa rozpisu. Zavakcinované budú len zvieratá s čipom, čipovanie zvierat bude k dispozícii aj počas vakcinácie. Vakcinácia proti besnote 7€, čipovanie 15€.

Kontaktné údaje: 0915 888 885

Rozpis:

9:00-10:00 Jednota pri cintoríne

10:00-11:00 Obecný úrad

11:00-12:00 Jednota pri odbočke na podkopec

12:00-12:30 Zastávka smer kasárne