Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v obci Novoť

situácia.pdf