Novoť – chodník pri št. ceste III/2270

situácia.pdf