Je úplne iná od tej, ktorá sa vykonáva napríklad v Medeline alebo Bogote. Tam je typická farská práca ako u nás. O povstalcoch a boji sa tam dozvedajú akurát z televízie, žijú pokojným životom. Tu v pralese je úloha misionára celkom iná. V prvom rade je tam misionár na to, aby zabezpečoval verejný poriadok. To znamená, že príde do dediny a najskôr sa opýta, čo sa tam deje. Spýta sa, koho zabili a kde je pochovaný.
Spolupracovali sme s rôznymi medzinárodnými organizáciami, s biskupom atď. Kým sa loď s nákladom dostala k obyvateľom, celá akcia trvala dva týždne. Deň sa cestovalo hore, tri dni sa robili nákupy, štvrtý a piaty sa nakladalo na loď, tri dni dole, deň naspäť, pokiaľ išlo všetko hladko. Takže to bola tiež naša práca.
Jednou z neposledných úloh misionára je aj sprevádzanie komisie. Jedna z mojich posledných akcií bola potom, čo vypálili jednu našu dedinu. Ľudia utiekli do pralesa. Je to územie, kde sa bojuje. Štát tam nemá ľiadne zastúpenie. Šli sme sa teda pozrieť, čo sa stalo. Našli sme vypálenú dedinu. Po pralese sme hľadali ľudí, ktorí sa doňho rozutekali. Ostali bez ničoho - bez jedla, bez šiat, bez strechy nad hlavou. Bolo to tvrdé. Reagovali so strachom na každý šuchot v lese. Bolo treba rýchlo zabezpečiť pomoc. Zorganizovať lieky, potraviny a iné potrebné veci. Musel som zhodnotiť situáciu a podať o nej správu, ktorú som musel poslať na biskupsky úrad, kde sídli organizácia pre ľudské práva. Ďalej bolo treba ohlásiť počet zavraždených a okolnosti " nehôd" a potom protestovať. Je to ťažké. Pod tú správu sa treba podpísať. Tak má človek aj veľa nepriateľov. To bola moja posledná akcia, asi týždeň predtým, ako som odišiel.
Na pastoráciu sme samozrejme nezabúdali. Robili sme katechézu, slúžili sv. omše. Je to však obrovské územie (20 tisíc km2) a nedá sa toho stihnúť veľa. Keď som prišiel na hlavnú misijnú stanicu po dvoch týždňoch, mal som zhruba deň na zotavenie a išlo sa na ďalší objazd dedín.
Pripravovali sme tam veľa kurzov o ľudských právach, zdravotné kurzy, školské kurzy, jednoducho vzdelávanie. To tiež zaberá veľa času. Okrem toho treba organizovať a zháňať jedlo a zdravotný materiál.