Kalendár vývozu odpadov v pdf.

Kalendár vývozu separovaného odpadu v  obci Novoť na rok 2022

Plasty

 

 

Papier

 

 

Sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január

19.1.

 

Január

28.1. a 31.1.

 

Január

12.1.

Február

16.2.

Február

25.2. a 28.2.

Február

9.2.

Marec

16.3.

Marec

30.3. a 31.3.

Marec

9.3.

Apríl

21.4.

Apríl

28.4. a 29.4.

Apríl

8.4.

Máj

19.5.

Máj

27.5. a 30.5.

Máj

9.5.

Jún

17.6.

Jún

29.6. a 30.6.

Jún

7.6.

Júl

19.7.

Júl

28.7. a 29.7.

Júl

8.7.

August

17.8.

August

30.8. a 31.8.

August

8.8.

September

20.9.

September

29.9. a 30.9.

September

12.9.

Október

20.10.

Október

28.10. a 31.10.

Október

13.10.

November

18.11.

November

25.11. a 28.11.

November

11.11.

December

14.12.

December

22.12. a 23.12.

December

8.12.

 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2022

Január

5.1. a 19.1.

Február

2.2. a 16.2.

Marec

2.3. a 16.3. a 30.3.

Apríl

13.4. a 27.4.

Máj

11.5. a 25.5.

Jún

8.6. a 22.6.

Júl

6.7. a 20.7.

August

3.8. a 17.8. a 31.8.

September

14.9. a 28.9.  

Október

12.10. a 26.10.

November

9.11. a 23.11.  

December

7.12. a 21.12.

 

Prípadné zmeny termínov vývozu budú oznámené občanom v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce Novoť - www.novot.sk.