V mesiaci september sa konali v obecnej knižnici exkurzie pre žiakov Základnej školy v Novoti. Exkurzie sa konali počas troch dní a zúčastnilo sa na nich viac ako 90 žiakov. Pracovníčka knižnice žiakom vysvetľovala na čo slúži knižnica, čo je to knižničný poriadok, aké kategórie kníh sa v knižnici nachádzajú. Deti zaujímalo načo slúži knižničný a evidenčný lístok a čo znamenajú údaje v nich zapísané. V súčasnosti tento útulný kút knižnice v našej obci navštevuje takmer 350 čitateľov detských aj dospelých a čitateľov z CSS Studienka. V knižnici sa nachádza 5.400 kníh, ktoré sa dopĺňajú novými knihami, aj knihami, ktoré nám darovali naši spoluobčania.

 

Nové prírastky do obecnej knižnice 1.10.2019