DHZ Novoť, pozýva záujemcov o darovanie krvi ako aj prvodarcov na predvianočnú ,,Hasičskú kvapku krvi". Akcia sa bude konať 19.12.2022 od 08:00 - 11:00 hodiny v kultúrnom dome Novoť.