V.I.A.C inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená spoločne s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. ., otvorili 6. ročník grantu VIAC pre rodinu, prostredníctvom ktorého môžeme spolu s Vami aj vo Vašej obci pomôcť osamelým rodičom alebo starým rodičom, ktorí sa sami starajú o svoje deti alebo vnúčatá.

Chceme pomáhať neúplným rodinám, ktoré pomoc potrebujú a chceme aby sa o tejto možnosti dozvedel čo najširší okruh ľudí. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri propagovaní informácií o tomto programe.

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, môžu občania Vašej obce pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú a sami o ňu požiadať nevedia alebo nechcú.

 

Žiadosť o pomoc sa podáva elektronicky. Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na obecnej tabuli alebo na našej obecnej webovej stránke. Prípadne na internetovej stránke www.ozviac.sk
Žiadosti je možné podávať do 19.04.2022 do 24.00 hod.“

 

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, sme vďaka nezištnému prístupu firmy GARBIAR Stavebniny, s.r.o., podporili už 121 rodín celkovou sumou 27 140,-€. Grant je vytvorený na podporu rodín z okresov Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť dobrej veci.