Pozvánka 

Prihláška 

Záujemcovia o predaj na predvianočných trhoch: vyplnenú prihlášku posielajte na kultura@novot.sk alebo ju prineste osobne na obecný úrad, kancelária číslo dverí 4.