Dodatočné povolenie stavby z podnetu obce „Rodinný dom a garáž“

situácia (pdf)