Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru