Kalendár zberu odpadov

Archív

Dátum zverejnenia
Partner
Názov, predmet, alebo popis zmluvy

2017-07-11 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 07/2017

2017-07-06 Peter Godiš a manž. Mária Godišová rod. Subjaková Zmluva o budúcej zmluve

2017-07-03 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Kúpna zmluva č. Z201731048_Z

2017-06-30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Poistná zmluva č. 5190035772 (dobrovoľnícka služba)

2017-06-30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 51/§52a/2017/NP

2017-06-21 TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva

2017-06-19 Marek Iglarčík a spol. Kúpna zmluva

2017-06-19 dk s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluva o dielo č. 19042017

2017-06-13 Dušan Vojtkuliak a Martina Vojtkuliaková rod. Tomašáková Zmluva o budúcej zmluve

2017-06-13 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/O/OK-2017

2017-06-09 Pavol Mikolajčík a Martina Mikolajčíková, rod. Bartošová Zmluva o budúcej zmluve

2017-06-09 Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Zmluva č. 4300066823 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2017-06-05 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny projekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0001 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly"

2017-06-05 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 37211 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2017-06-02 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Kúpna zmluva č. Z201725051_Z

2017-06-02 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 42/§52a/2017/NP

2017-06-01 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190035765 (dobrovoľnícka služba)

2017-05-29 František Subjak Kúpna zmluva

2017-05-26 NEONUS, s.r.o. Zmluva o dielo č. 170405

2017-05-17 Viktor Bulvas Zmluva o budúcej zmluve

Kalendár zberu odpadov