Kalendár zberu odpadov

Zamestnanci OcÚ

   Meno a priezvisko Funkcia Kontakt
   Ing. Dušan JENDRAŠÍK Prednosta OcÚ

Tel.:0908 607 268

Email: prednosta@novot.sk

   Jozefína JENDRAŠÍKOVÁ Ekonómka

Tel.:043/5590 215

Email: ou@novot.sk

   Iveta DURČÁKOVÁ Finančný referent

Tel.:043/5590 215

Email: adprac@novot.sk

   Emília ORČÍKOVÁ Matrikárka

Tel.:043/5590 215

Email: matrika@novot.sk

   Mgr. Mária FAFALÁKOVÁ Referent kultúry a administratívy

Tel.:043/5590 215, 0911 849 958

Email: obec@novot.sk

   Bc. Andrea URADNÍKOVÁ Referent samosprávy

Tel.:0911 521 529

Email: prednosta@novot.sk

 

Kalendár zberu odpadov