Kalendár zberu odpadov

Vysporiadanie miestnych komunikácií

Číslo GP ZPMZ č.  Pracovný názov cesty

2011/340 1443 Cesta Zimnicová Šustek 1
2013/153 1566 Cesta Zimnicová - Jakubjak
2015/190 1740 Cesta Podkopec 3
2016/064 1821 Cesta Barutová 1 - od Kostola po Serdelová
2016/105 1809 Cesta Zimnicová - Dibdiakov briežok
2016/123 1840 Cesta Matušakovka 1
2016/322 1888 Cesta Jarok 1 - od Bernaťák po KVN
2019/028 2014 Cesta Jarok 2 - od KVN po Kuhejda 
2019/060 2067 Cesta Podkopec Sekerášová
2019/066 2071 Cesta Tisoňovka 1 - od Bulvas po stred 
2019/337 2084 Cesta Šoltýstvo - Jakubjak, Durčák
2020/047 2152 Cesta Tisoňovka 2 - od stredu po grúň 
2020/187 2364 Cesta Zavoďanová -  Škombár 
2020/232 2385 Cesta Jarok 3- od Kuhejda po Grúň 
2020/306 2394 Cesta Barutová 2 - od Serdelová po Grúň
2020/316 2398 Cesta Zimnicová za Jednotou - Račák
2020/325 2399 Cesta Podkopec 1 - od križovatky po Vodojem
2020/332 2427 Cesta Barutová 3
2020/333 2428 Cesta Jarok 3 - Kondela
2020/334 2412 Cesta Podkopec 2 - od Vodojemu po les
2020/338 2423 Cesta Zimnicová  - Kondela 
2020/339 2433 Cesta nad Colorspolom
2020/340 2431 Cesta Zimnicová - Šustek 2
2020/341 2429 Cesta nad Oleš - Turoňová Mikolajčíková
2020/342 2116 Cesta Teluchová
2020/343 2425 Cesta Novoť Duľov

 


 

Prečo naša obec potrebuje vysporiadané cesty?

Obyvatelia našej obce si určite všimli, že obec už niekoľko mesiacov pracuje na vysporiadaní pozemkov pod obecnými cestami. Kvôli čomu je to potrebné? Ako k tomu vôbec došlo, že takéto niečo treba urobiť? A čo to vlastne odnáša?

Hoci od roku 1989 uplynulo viac ako 30 rokov, ešte stále existujú oblasti, v ktorých následky socializmu cítiť. Jednou z nich je pozemkové vlastníctvo. Roky 1948 až 1989 bolo typické nerešpektovaním vlastníckeho práva občanov zo strany štátnej moci a systematickými pokusmi o jeho oslabovanie. A tak sa obce po roku 1989 ocitli v situácii, kedy sú mnohé z ich obecných ciest postavené na pozemkoch, ktoré im nepatria. Takýto stav obciam, ale aj vlastníkom dotknutých pozemkov spôsobuje problémy. Obciam predovšetkým bráni v ďalšom rozvoji. Bez vysporiadaných pozemkov totiž častokrát nie je možné získať peniaze na opravy a rekonštrukcie alebo siete, ktoré by pozdĺž dotknutých ciest mohli viesť. Zníženou kvalitou života na tento stav potom doplácajú občania obce. Ak chce teda obec život svojich občanov skvalitniť, musí si takéto problematické pozemky vysporiadať.

V našej obci sa vysporiadanie bude týkať až 30 rôznych ciest. Čo to znamená? Znamená to 30 geometrických plánov a 30 znaleckých posudkov. Pri každom geometrickom pláne treba uvažovať s budúcou výstavbou, uložením sietí a odstraňovaním chýb počas minulého režimu alebo ROEP. Taktiež je potrebná koordinácia s vlastníkmi, aby sa čo najlepšie vyvážili záujmy dotknutého vlastníka a všetkých občanov obce ako celku. Jeden geometrický plán sa pritom môže týkať tisícok metrov štvorcových pozemkov a stoviek vlastníkov a spoluvlastníkov. Pri jednej z ciest (Jarok) bolo treba pokryť viac ako 9 000 metrov štvorcových a osobitne osloviť viac 300 vlastníkov. Len pre túto jednu cestu sa vytlačilo viac ako 700 strán listov. A aby to nebolo jednoduché, sú tu ešte neznámi, mŕtvi vlastníci a Slovenský pozemkový fond a ďalšie subjekty. Keď kataster uvidí kúpnu zmluvu s toľkými stovkami účastníkov, určite sa poteší. Opakujeme to všetko je len jedna cesta. Z tridsiatich.

Možno sa pýtate, ako sa to všetko dá zvládnuť. Nie je to jednoduché. Avšak vďaka moderným technológiám sa dnes množstvo vecí robí omnoho jednoduchšie. To, čo by ešte pred pár rokmi robila armáda pracovníkov, dnes ľahko zvládne stroj. Situáciu obci uľahčuje aj to, že ceny pozemkov nemusí individuálne dojednávať. Tie sa totiž stanovujú znaleckým posudkom. A tak je to správne. Ak by obec ceny pozemkov dojednávala individuálne, bolo by to nielen veľmi zaťažujúce, ale určite by sa nevyhla ani obvineniam z neférového uprednostňovania jedných vlastníkov pred druhými. Vďaka tomu, že zákon na takéto ocenenie predpisuje posudok, cenu nestranne a podľa zákona určí znalec. A tým je to vybavené.

Samozrejme, zákon ráta aj s tým, že v určitých prípadoch nie je odkup pozemku možný. V takom prípade musí obec pozemok vyvlastniť. Ale tiež len za férových podmienok a cenu stanovenú znalcom.

Ako vidieť, našu obec čakajú náročné úlohy. Situáciu nám pritom sťažuje aj pandémia koronavírusu, kvôli ktorej zrejme včas nenadobudnú účinnosť niektoré právne predpisy, ktoré sú pre vysporiadanie potrebné. Avšak čo sa dá robiť. Ak chce naša obec pre svojich občanov skutočne niečo hodnotné urobiť, náročnosťou výzvy sa nesmie nechať odradiť.

 

(článok zverejnený v Hlas Novoti 1/2021)

Kalendár zberu odpadov