Kalendár zberu odpadov

Úradné hodiny

Pondelok   7:00 - 15:30 hod.

Utorok        7:00 - 15:30 hod.

Streda        7:00 - 15:30 hod.

Štvrtok       7:00 - 15:30 hod.

Piatok        7:00 - 15:30 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00 hod.

 

Adresa:

Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť

IČO: 00314692

DIČ: 2020571718

Kalendár zberu odpadov