Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • DODATOK č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 4/2019

  20.12.2021

  o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  Čítať viac >
 • Návrhy rozpočtov na roky 2022, 2023, 2024

  01.12.2021

  Čítať viac >
 • Zámer previesť majetok obce ako prípad osobitného zreteľa

  01.12.2021

  Čítať viac >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Novoť na I. polrok 2022

  01.12.2021

  Čítať viac >
 • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ o miestnej dani za ubytovanie

  03.11.2021

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ o miestnej dani za ubytovanie

  Čítať viac >
 • Zámer previesť, alebo prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

  10.10.2021

  Jašica Štefan a Jašicová Veronika, Emília Buľáková, Zásielkovňa

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov