Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

  14.09.2018

  Čítať viac >
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Nadi Subiakovej

  06.09.2018

  Čítať viac >
 • Návrh VZN č. 2/2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu

  05.09.2018

  Čítať viac >
 • Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu

  27.08.2018

  Voči rozhodnutiu o umiestnení stavby "Administratívna budova a garáž" pre stavebníka ORANET s. r. o.

  Čítať viac >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  27.08.2018

  Čítať viac >
 • Petícia na prijatie VZN, ktorým sa obmedzí prevádzkovanie herní na území obce Novoť - oznámenie výsledku vybavenia petície

  06.06.2018

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov