Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

  16.05.2019

  Čítať viac >
 • Stavebné povolenie Novoť - Okály Rekonštrukcia

  17.04.2019

  Čítať viac >
 • Dodatočné povolenie stavby - Miestna komunikácia Novoť

  08.04.2019

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov