Kalendár zberu odpadov

Oznamy

 • Pripomienky k autobusovým spojom

  17.08.2017

  Autobusová spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. žiada o pripomienkovanie cestovného poriadku.

  Čítať viac >
 • ROEP - oznam

  14.08.2017

  Výpisy z registra obnovenej evidencie pozemkov vlastníka

  Čítať viac >
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  14.08.2017

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  Čítať viac >
 • ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

  17.05.2017

  Novoť - Oznam OcÚ: Oznamujeme občanom, že dňa 22.05.2017 (t. j. pondelok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad stačí vyložiť ku hlavnej ceste.

  Čítať viac >
 • Informácie k pripojeniu na verejnú kanalizáciu

  10.05.2017

  Novoť - Konečný termín na pripojenie sa blíži, preto pripájame dodatočné informácie pre užívateľov ako postupovať pri podávaní prihlášky a zhotovovaní prípojky.

  Čítať viac >
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

  19.04.2017

  Novoť - Obec NOVOŤ podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou. Termín podania prihlášky do 03. mája 2017 do 14.00 hod.

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov