Kalendár zberu odpadov

Oznamy v obecnom rozhlase

Aktuálne oznamy sú zverejňované v aplikácii obce Novoť.

Kalendár zberu odpadov