Kalendár zberu odpadov

Oznamy

 • Usmernenia k otvoreniu materskej školy a základnej školy od 1.6.2020

  22.05.2020

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť vydáva na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy nasledovné usmernenia k otvoreniu MŠ, ZŠ a ŠKD od 1.6.2020

  Čítať viac >
 • Zber šatstva - Pomocný anjel n. o. - výpoveď zmluvy

  20.05.2020

  Čítať viac >
 • Prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v štandardnom prázdninovom režime

  17.05.2020

  Zlepšenie súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 na území SR a tým súvisiace postupné uvoľňovanie zavedených opatrení proti šíreniu infekcie koronavírusu- má za následok aj nárast počtu cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave.

  Čítať viac >
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.05.2020

  11.05.2020

  Čítať viac >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  05.05.2020

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  Čítať viac >
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  24.04.2020

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov