Kalendár zberu odpadov

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva (2014 - 2018)

Meno a priezvisko Kontakt     
Štefan Bulák                             
Jozef Florek florek@kvn.sk
Ing. Milan Jakubjak jakubjak@colorspol.sk
Ing. Jozef Kondela agrovex@novot.sk
PhDr. Mária Kondelová maria.kondelova@gmail.com
Ing. Peter Súkeník sukenikpeter@oranet.sk
Štefan Judiak  
Stanislav Mikolajčík stanislav@novot.sk
MVDr. Ján Orčík jan.orcik@gmail.com
Jozef Kovalčík jozef.katarina@gmail.com
Zuzana Šusteková zuzana.sustekova@centrum.sk

 

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 6. februára 2015 zriadilo nasledovné komisie:

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Novoť
  • MVDr. Ján Orčík, predseda
  • Ing. Milan Jakubjak
  • Ing. Jozef Kondela

 

 • Komisia školstva, mládeže, kultúry, športu a sociálnych vecí
  • Zuzana Šusteková, predseda
  • Stanislav Mikolajčík
  • PhDr. Mária Kondelová
  • Mgr. Ľuboš Paták
  • Mgr. Mária Fafaľáková
  • Mgr. Pavol Mikolajčík

 

 • Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu
  • Jozef Florek, predseda
  • Ing. Milan Jakubjak
  • Ing. Peter Súkeník
  • MVDr. Ján Orčík
  • Ing. Stanislav Poleta
  • Štefan Mikolajčík
  • Ing. Dušan Jendrašík
  • Ing. Ľubomíra Srogoňová

 

 • Komisia životného prostredia a verejného poriadku
  • Štefan Bulák, predseda
  • Ing. Jozef Kondela
  • Jozef Kovalčík
  • Štefan Judiak
  • Štefan Kuchťák

 

Poslanci obecných zastupiteľstiev po Novembri 1989

1990-1994          

Albín Antušák, František Bartoš, Štefan Bartoš,Jozef Brodec, Štefan Bulák, Emil Dibdiak, František Furgalák,  Jozef Jakubjak, Rafael Jakubjak, Marián Jakubjak, Štefan Jendrašík, Serafín Kormaňák, Jozef Kondela, Kristína Kovalčíková, Jozef Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Viktor Serdel, František Sochuľák, Jana Straková, Anton Škombár, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak

1994-1998 Albín Antušák, Štefan Bartoš, Štefan Bulák, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Anton Kondela, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Kristína Kovalčíková, František Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Margita Račáková, František Sochuľák, Viktória Vlčáková
1998-2002 Štefan Bartoš, Fabián Furgalák, František Furgalák, Jana Jakubjaková, Milan Jakubjak, Štefan Jendrašík, Jaroslav Kocúr, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2002-2006 Jozef Florek, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Štefan Kuchťák,Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta,Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2006-2010 Ján Bernaťák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Mária Kondelová, Štefan Kuchťák, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak
2010-2014 Štefan Bulák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Jozef Kondela, Mária Kondelová,  Štefan Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta, Margita Račáková,Viktória Vlčáková
2014-2018 Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová, Ing. Peter Súkeník, Štefan Judiak, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Jozef Kovalčík, Zuzana Šusteková

 

Kalendár zberu odpadov