Kalendár zberu odpadov

 • Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne

  27.05.2020

  Z dôvodu rekonštrukcie rozhlasovej ústredne, je obecný rozhlas dočasne mimo prevádzku. Informovať Vás budeme aj naďalej cez mobilnú aplikáciu a webovú stránku.

 • Zber OBJEMNÉHO ODPADU

  23.03.2020

  Zber objemného odpadu sa uskutoční v dňoch 28.5. - 30.5.2020 v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Novinky

 • ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

  20.05.2020

  v dňoch 28.-.30.05.2020

  Čítať viac >
 • Sviatok svätého Floriána

  10.05.2020

  Dnešný deň je sviatkom svätého Floriána

  Čítať viac >
 • Deň matiek

  10.05.2020

  Slovo mama je to najvzácnejšie a najintímnejšie vyjadrenie vzťahu k ľudskej bytosti. Bez Vás by nebol život, nebola by budúcnosť, neboli by sme my. Slovo mama je synonymom obety a lásky a toho najväčšieho daru - daru života.

  Čítať viac >
 • ZBER ELEKTROODPADU

  07.05.2020

  Čítať viac >
 • Čistenie lesa

  29.04.2020

  V tomto období Komisia životného prostredia, kultúry a športu plánovala uskutočniť akciu ,,Čistenie lesa„ tak ako minulý rok. Z dôvodu šírenia ochorenia koronavírusom COVID-19 sme túto akciu trošku pozmenili..

  Čítať viac >

Oznamy

 • Usmernenia k otvoreniu materskej školy a základnej školy od 1.6.2020

  22.05.2020

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť vydáva na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy nasledovné usmernenia k otvoreniu MŠ, ZŠ a ŠKD od 1.6.2020

  Čítať viac >
 • Zber šatstva - Pomocný anjel n. o. - výpoveď zmluvy

  20.05.2020

  Čítať viac >
 • Prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v štandardnom prázdninovom režime

  17.05.2020

  Zlepšenie súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 na území SR a tým súvisiace postupné uvoľňovanie zavedených opatrení proti šíreniu infekcie koronavírusu- má za následok aj nárast počtu cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave.

  Čítať viac >
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.05.2020

  11.05.2020

  Čítať viac >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  05.05.2020

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov