Kalendár zberu odpadov

Zápisnice OZ

| 2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.10.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.8.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.5.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2022

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.01.2022

| 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.12.2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 29. októbra 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. augusta 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. júna 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. júna 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14. mája 2021

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. február 2021

| 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11. decembra 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 5.novembra 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.septembra 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.augusta 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 19. júna 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. mája 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. február 2020

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. február 2020

| 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. decembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 4. novembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. septembra 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. augusta 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. marca 2019

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. januára 2019

| 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. decembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 4. decembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. septembra 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. apríla 2018

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2018

| 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14. decembra 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. septembra 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. júna 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2017

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017

| 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.septembra 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.júna 2016

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.marca 2016

| 2015

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.decembra 2015

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 2.októbra 2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 26.júna 2015

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.04.2015

zápisnica Obecného zastupiteľstva a uznesenie zo dňa 6.2.2015

| 2014

zápisnica z obecného zastupiteľstva

zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.8.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.10.2014

zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 20.6.2014

zápisnica zo dňa 24.3.2014

| 2013

Zápisnica OZ zo dňa 13.12.2013

zápisnica zo dňa 30.9.2013

zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6.2013

zápisnica z rokovania OZ v Novoti konaného dňa 18.3.2013

| 2012

zápisnica zo dňa 16.11.2012

zápisnica zo dňa 17.12.2012

zápisnica OZ

Kalendár zberu odpadov