Kalendár zberu odpadov

Jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania,

v tejto kategórii nájdete všetky potrebné dokumenty, ktoré sa týkajú jednoduchých pozemkových úprav v obci, a to v častiach: 

Antušákovka, Podešťantská a Podkopec.

 

Lokality pre proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)

 

JPU Antušakovka 1

JPU Podeštantská 1

JPU Podkopec 1

 

 

video zo stretnutia 10.10.2021

 

Kalendár zberu odpadov