OZNÁMENIE o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022