Informácie o zabezpečení zdravotnej starostlivosti podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska pacienta, prípadne v rámci slobodnej voľby lekára.