Krížová cesta na Modlovku s birmovancami

Novoť - Po dvadsiaty siedmy raz sme popoludnie Kvetnej nedele venovali modlitbe Krížovej cesty. Kto si netrúfal na námahu, alebo ho odradilo chladné počasie, zostal v kostole, no birmovanci a mnohí iní modlitbu spojili s putovaním na vrchol Modlovej grapy.

Tento rok sa táto tradičná púť, ktorá sa koná nepretržite 27 rokov, uskutočnila v réžií birmovancov a ich animátorov. Západný vietor a teplota len málo nad nulou poriadne preverilo vytrvalosť účastníkov. Na čele sprievodu kráčali štyria mladíci, oblečení v dobových kostýmoch vojakov, za nimi niesli kríž, pri ktorom sa striedali po každom zastavení jednotlivé skupiny birmovancov, ktorí zároveň čítali úvahy jednotlivých zastavení. Všetko bolo doprevádzané spevom a modlitbou sv.ruženca.


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19