Nová spovedná miestnosť

V mesiaci február 2020 bol upravený interiér kostola a bola postavená nová spovedná miestnosť.Po zvážení podnetu, ktorý prišiel od pána kaplána Rastislava Hanečáka a súhlase pastoračnej a hospodárskej rady farnosti som otcovi biskupovi zaslal žiadosť o úpravu interiéru kostola.

Požiadavkou sa zaoberala diecézna liturgická komisia a po jej súhlasnom stanovisku dal otec biskup Štefan Sečka dňa 18.2.2020 (č.185/2020-854Mj) SÚHLAS k úprave interiéru a k zhotoveniu spovednej miestnosti.
Ďakujem firme KVN a pánovi Milanovi Bystričanovi za precíznu prácu.Obrázky sa po kliknuti zväčšia.

TEXT a FOTO: Štefan Hrbček