1. miesto vo floorbalovom turnaji patrí našim miništrantom

Dňa 25.2.2020 sa v Mútnom odohral floorbalový turnaj medzi miništrantami. Zúčastnili sa ho štyri farnosti a to Novoť, Mútne, Oravské Veselé a Oravská Polhora a jedna filiálka Beňadovo. Hráči boli vekovo ohraničení na základnú školu.

Naše mužstvo sa skladalo zo štyroch deviatakov, jedného o ôsmaka a troch šiestakov. Naši miništranti neprehrali ani jeden zápas a tak skončili na prvom mieste. Máme z toho radosť, lebo je to prvý turnaj, z ktorého máme prvé miesto. (v jesennom turnaji sme boli druhí)

TEXT a FOTO: Rastisla Hanečák