Posviacka obnovenej sochy Krista Trpiteľa

Obec Novoť na základe podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala národnú kultúrnu pamiatku „Sochu Krista Trpiteľa“, postavenú v r. 1825, ktorá sa nachádza v časti obce Grúň.

Pán starosta Radoslav Kozák požiadal o požehnanie tejto obnovenej sochy a tejto požiadavke som rád vyhovel.

Sochu sme za hojnej účasti farníkov a reprezentantov obce požehnali na sviatok Panny Márie Bohorodičky 1.1.2020

Prítomným sa prihovoril aj majster MgrArt Juraj Brišák, ktorý vykonal reštaurátorské práce.

Táto socha nech okoloidúcim pripomína, že Ježiš nás svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

Ďakujem obci - pánovi starostovi a zastupiteľstvu za obnovenie tejto sochy aj za dôstojnú posviacku.

Štefan Hrbček

FOTO: Adam Zavoďančík